Company
Hillar.Com Tjänster Om Kontakt Hillar.se

 

 

IT Service PC Support WEBB Design RADIO Systems INTERNET Working Kursverksamhet

Kursverksamhet

  • Allmän datakurs för nybörjare
  • Internet för nybörjare
  • Fortsättningskurser för den som vill veta mer

Kurser och utbildning kan bedrivas både i studiecirkelform, som företagutbildning eller att vi håller en kurs i egen regi.