Company
Hillar.Com Tjänster Om Kontakt Hillar.se

 

 

CV Tekn. bakgrund Miljöpolicy

Miljöpolicy

-  miljöarbetet är en integrerad del av min affärsverksamhet

-  utveckla och erbjuda tjänster av hög kvalitet anpassade till mina kunders

       behov vad det gäller verksamheters och produkters miljöpåverkan

-  anpassa och förbättra min energiförbrukning och mina resvanor för att minska

       miljöpåverkan från dessa

-  förebygga föroreningar och hushålla med resurser

-  föja lagar och andra bestämmelser som gäller min verksamhet

 

 

Företagets miljödeklaration är framtagen i samarbete med

GePe Miljö, Miljökonsultföretag