Company
Hillar.Com Tjänster Om Kontakt Hillar.se

 

 

IT Service PC Support WEBB Design RADIO Systems INTERNET Working Kursverksamhet

PC Support

  • Inköp och driftsättning av PC och små nätverk
  • Installation, uppdatering och underhåll av programvara.    
  • Felsökning och justering program och datorer
  • Internetuppkoppling
  • Installation av antivirusprogram
  • Rådgivning vid inköp

Vi kan också erbjuda fjärrsupport av din dator eller datorsystem.