Company
Hillar.Com Tjänster Om Kontakt Hillar.se

 

 

CV Tekn. bakgrund Miljöpolicy

Tekn. bakgrund

Min tekniska bakgrund är till största delen autodidakt och bottnar i ett allmänt intresse för hur saker och ting fungerar, inte bara tekniska saker, utan i största allmänhet, och att kunna se samband, orsak och verkan.

Hur, varför och till vad? Det är frågor man alltid kan och bör ställa inom alla områden, både socialt, politiskt, ekonomisk och tekniskt.

Mitt tekniska intresse vaknade redan i unga år, först som för de flesta genom att plocka sönder och undersöka saker och sedan inte alltid få ihop dom igen. Senare genom att bygga och konstruera olika elektriska ting som bl a lokaltefoner av gamla hörlurar och mecano-delar mm.

Kommunikation, i alla dess former, har alltid varit ett stort intresse både i mitt yrkesliv och privat.

Jag började min yrkeskarriär som lärare i matte, fysik, kemi och teknik på högstadiet men bytte snart mot fritidssektorn med ansvar för fritidsgårdsverksamheten i kommunen. Blev med tiden pappersvändare som bitr förvaltningschef.

forts. följer